Výstup na Havránok

26.08.2012 11:00

 

 

 

Dňa 26. augusta 2012 usporiadala Únia žien Slovenska v Ľubeli,  výstup na Havránok. Šikovné ženy sa najprv postarali  o hladné brušká svojich blízkych a v nedeľu o 11,00 sa s chuťou  vybrali za dobrodružstvom a históriou nášho okolia

Počasie bolo ideálne na turistiku. Z miesta začiatku pešej túry Vlašky  sme pokojným  tempom vystupovali krok za krokom až na vrchol. Od ochotného sprievodcu sme sa dozvedeli že na hradisku, ktoré bolo hospodárskym a spoločenským strediskom púchovskej kultúrnej skupiny, sa zachoval zvyšok pôvodnej hradby keltského hradiska. Je tu zrekonštruovaná podoba dvorca z mladšej železnej doby (300-100 pred Kr.), náznaková rekonštrukcia brány keltského hradiska a vstupu do svätyne (120-50 pred Kr.), náznaková rekonštrukcia časti hradby a brány najmladšej fázy opevnenia a rekonštrukcia obydlia z obdobia zániku hradiska. Dôkazom súvislého osídlenia územia je aj náznaková rekonštrukcia stredovekého zemepanského hrádku (dat. do 12.-16.stor.).

         Po krátkom oddychu sme sa premiestnili do krásneho zrubu vo Vlaškách, ktorého majiteľkou je naša členka pani Iveta Janičinová, kde spolu s pani  Gabrielou Tomčíkovou nám prichystali  občerstvenie a navarili guľáš.  Domov sme sa vracali plné zážitkov z krásne

prežitej nedele.