Výročná členská schôdza - Deň matiek

11.05.2013 18:30

 

 

Deň matiek bol symbolom hodnotiacej schôdze Únie žien Slovenska v Ľubeli, ktorá sa konala  11.05.2013 v kultúrnom dome v  Ľubeli.   Schôdzu, ktorá má v Ľubeli dlhoročnú tradíciu, v úvode spríjemnili  milým kultúrnym programom deti zo ZŠ s MŠ v Ľubeli a Matúš Hrnčiar. S príhovorom pozdravila svoje členky predsedníčka organizácie Vierka Bubniaková. Potom schôdza pokračovala  zhodnotením činnosti organizácie za rok 2012, návrhu plánu práce na rok 2013 a informácií o stave pokladne organizácie k 31.12.2012. Prítomných pozdravili aj hostia MUDr. Elena Hrbčová a zástupca starostu obce Ing. Erik Gemzický PhD. ktorý poďakoval za aktívnu činnosť organizácie. Vierka Bubniaková v mene všetkých členiek organizácie zablahoželala pani Anne Bubniakovej k jej krásnemu jubileu a poďakovala za jej činnosť v organizácii. Potom už nasledoval slávnostný prípitok, večera a príjemné posedenie. 

 

Príhovor ku dňu matiek

 

Aké je asi srdce matky?       Najkrajšie a najšťastnejšie  vtedy, keď žije v radostnom očakávaní. Teší sa potom rozosmiatym ohníčkom v detskej tvári, pofúka doráňané kolená detstva a keď jeho hračky zostanú zabudnuté v kútoch hravosti, chytá malú rúčku do svojej teplej, povzbudzujúcej dlane a vedie malé stvorenie tam, kde sa otvárajú dvere múdrosti. Čas ale rýchlo preberá na harfe života a dieťa  hľadá svoju vlastnú cestu a na nej nechce byť nikým vyrušované.

A tak mama čaká  doma, tajne sledujúc spoza záclony či sa nepribližuje nebezpečenstvo, aby včas mohla odraziť jeho útok. Trasie sa v osamotení diaľky, keď jeho oči už nedovidia na ďaleké cesty, ktorými sa pobralo už dospievajúce dieťa. Dieťa sa dávno premenilo na dospelú a dospelá ruka akoby sa hanbila za posolstvo tepla z čias detských hier. To ono srdce matky sa teraz premenilo na chvejúce vtáča. Je už bezmocné a zostali len otázky: vyberie si správne? Nebude jeho srdce lacnou hračkou v rukách ľahostajnosti a krutosti? Sú chvíle, keď máte pocit, že svet bol stvorený len pre Vás  Ste presvedčený, že máte mnoho priateľov, ktorý nemajú nič dôležitejšie ako to, že Vám môžu poslúžiť. Ale život prináša aj veľa trpkých, žalostných ponaučení a podrazov, až neraz prichádzame k poznaniu, že mnohých priateľov, ktorý nás obklopujú je našim jediným a skutočným priateľom naša mama. Je dobré, že v tomto  uponáhľanom svete, keď máme všetko časovo vymedzené a vyrátané, je tu sviatok, ktorý nám chce zdôrazniť Milujte svoje mamičky zaslúžia si to. Viem, byť dobrou matkou neučia v žiadnej škole na to netreba veľké knihy, ale VEĽKÉ SRDCE !

 

 

 Vážené mamičky, babičky a prababičky,  prajem Vám v mene svojom veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia v kruhu svojich blízkych.